[giaban] [/giaban]
[tomtat]

[/tomtat]
[mota]
Giới thiệu chi tiết sản phẩm
Easy9-MCB-EZ9F34250
Easy 9 MCB 2P, 4.5kA, 230V, C curve
Cầu dao tự động Easy9 bao gồm các 
chức năng:
Bảo vệ chống dòng quá tải
Bảo vệ chống dòng ngắn mạch
[/mota][mota]
[/mota]