[giaban] [/giaban]
[tomtat]

[/tomtat]
[mota]
Giới thiệu chi tiết sản phẩm

MCCB Mitsubishi

 MCCB kiểu vỏ đúc.

Cách ly, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

Tiêu chuẩn IEC-60947-2.

[/mota][mota]
[/mota]