Tên SP:[giaban] [/giaban] [tomtat]
PLC Quantum
[/tomtat]
[mota]
Thông tin sản phẩm:
PLC Quantum:
Số ngỏ vào / ra mở rộng lớn hơn 5000 I / O,
truyền thông Modbus, fieldbus, Ethernet và các
chuẩn truyền thông khác với card giao tiếp,
nguồn cấp 24vdc hoặc 220vac.
PLC Quantum là họ PLC có khả năng quản lý, điều khiển giám sát hệ thống lớn với độ tin cậy cao. Hệ Quantum hot stand-by giúp hệ thống hoạt động liên tục, hạn chế rủi ro do PLC hỏng hay đường truyền tín hiệu bị gián đoạn.
[/mota]