Tên SP:[giaban] [/giaban] [tomtat]

[/tomtat]
[mota]
Giải pháp đồng bộ hệ thống trong dây chuyền xeo giấy, tráng màn nhựa, sản xuất tôn cuộn, bao bì, dệt nhuộm. v.v. Kết hợp màn hình, biến tần + control insite card hoặc PLC kết hợp.
Biến tần ứng dụng trong ngành sản suất xi măng, khai thác mỏ
Biến tần ứng dụng trong dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi.v.v.


[/mota]