Tên SP:[giaban] [/giaban] [tomtat]
        Ngày nay trên 50% trong tổng lượng điện tiêu thụ trong  HVAC như: quạt, bơm, máy nén .. có thể điều chỉnh tốc độ. Chỉ  cần giảm 20% lưu lượng hay tốc độ bơm, quạt chúng ta có thể tiết kiệm đến 50% lượng điện tiêu thụ. Có nhiều ứng dụng điều khiển lưu lượng gió, nước. Chúng ta hay dùng van cơ hay điều chỉnh bằng tay. Khoảng 25% động cơ sử dụng  HVAC ta có thể điều khiển và sử dụng biến tần.
         Doanh Nghiệp Tư Nhân VĂN Y cung cấp và thực thi giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống HVAC

[/tomtat]
[mota]
Biến tần ứng dụng cho các hệ thống sau:
- Máy nén
- Quạt, băng chuyền IQF
- Bơm nước
- Dàn ngưng
- Tháp giải nhiệt


[/mota]