Tên SP:



[giaban] [/giaban] [tomtat]
PLC M221-M241-M251
[/tomtat]
[mota]
Thông tin sản phẩm:
PLC M221-M241-M251
Số ngõ vào/ ra chuẩn 10-16-24-40 I / O, mở
rộng đến 512 I / O, ngỏ vào/ ra tương tự, truyền
thông Modbus hoặc Ethernet, nguồn cấp 24vdc
hoặc 220vac,
[/mota]