Tên SP:[giaban] [/giaban] [tomtat]
PLC M340/ Premium

[/tomtat]
[mota]
Thông tin sản phẩm:
Số ngõ lên đến 2048 I / O, mạng truyền thông
Ethernet, Modbus.v.v. Nguồn cấp 24vdc hoặc
220vac
[/mota]