[giaban] [/giaban]
[tomtat]
Loại chống tia hàn điện
[/tomtat]
[mota]
Giới thiệu chi tiết sản phẩm
* Cải tiến chống nhiễu bởi IC được thiết kế riêng biệt (DC 3-dây)
* Có mạch bảo vệ nối ngược cực nguồn (DC 3-dây)
* Có mạch bảo vệ quá áp (DC/AC)
* Có mạch bảo vệ quá dòng (Loại DC)
* Có thể kiểm tra trạng thái hoạt động bởi chỉ thị LED Đỏ
* Cấu trúc chống thấm nước IP67 (Chuẩn IEC)
* Dùng thay thế cho công tắc giới hạn loại chống tia hàn điện
[/mota][mota]
[/mota]