[giaban] [/giaban]
[tomtat]
Loại hình trụ có cáp / Giắc cắm
[/tomtat]
[mota]
Giới thiệu chi tiết sản phẩm
* Rút ngắn thời gian bảo trì khi thay thiết bị
* Cải tiến chống nhiễu bởi IC được thiết kế riêng biệt
  (Loại DC 3-dây)
* Có mạch bảo vệ nối ngược cực nguồn
  (Loại DC 3-dây)
* Có mạch bảo vệ quá áp
* Có mạch bảo vệ quá dòng (Loại DC)
* Có thể kiểm tra trạng thái hoạt động bởi chỉ thị LED Đỏ
* Cấu trúc chống thấm nước IP67 (Chuẩn IEC)
* Được ứng dụng rộng rãi để thay thế cho công tắc cực nhỏ, công tắc giới hạn
[/mota][mota]
[/mota]